Hint astrolojisi nedir, nasıl hesaplanır?

Hint astrolojisinde burçlar 12 tanedir. Astrolojide hint burçları, batı ilmindeki burç isimleriyle aynı ismi taşırlar. Hint astrolojisi nasıl hesaplanır?

HİNT ASTROLOJİSİ NEDİR?

Hint astrolojisi, geçmişi çok öncelere dayanan ve Hindistan kaynaklı bir astroloji türüdür. Bu astroloji, çok daha öncelere dayanmakla birlikte, 5000 yıl önce kayıtlara alınmaya başlandığı için, 5000 yıl öncesine ait olarak görülmektedir. Hint astrolojisi Veda adı verilen ve Hintlerin önemli bilgi kaynakları olan yazıtlar ile bağlantılıdır. Veda’nın anlamı bilgidir ve bu yazıtlara göre Hint astrolojisi, zekânın bir bölümüdür.

ÖZELLİKLER

Hint astrolojisi, kişisel olarak kendimizle nasıl yüzleşeceğimizi ve yaşam boyunca nasıl davranacağımızı belirten, nadir ve önemli astroloji türlerinden biridir. Bu astroloji, hayat döngüsü içerisinde yeteneklerimizi, geçmişte yaşadıklarımız ve bunların günümüze olan etkilerini nasıl düzelteceğimizi, aslında gelecekle ilgili neler yapmamız gerektiğini söyleyen ve yol gösteren bir araçtır. Bu astroloji sayesinde gelecekte yaşanabilecek olasılıkları önceden tanımlayabilir, önlemler alabilir ve kendi yolumuzu belirleyebiliriz. Bu astroloji için Ay, büyük öneme sahiptir. Hayatımızın düzene girmesi için ayın döngüleri yardımcı olur. Ruhun yolculuğuyla ve ruhun gerilemesiyle doğrudan ilgilidir.
Hint astrolojisi genel olarak, aşk, para, sağlık ve gelecek ile ilgili önemli gelişmeleri önceden haber vererek, geçmişte kullanılan teknik terimler ile enerjimizi nasıl yönlendirmemiz gerektiğini anlatır.

Hint astrolojisinde yükselen burçlar da çok önemli bir yere sahiptir. Yükselen burçlar özellikle kişilikle ve ruh haliyle ilgili gelişmeleri nasıl yöneteceğimiz hakkında bilgiler vermektedir. Bu nedenle Hint astrolojisinde asıl burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de hayat standardınızı şekillendirmek, pek çok fayda sağlayacaktır. Hint astrolojisi yükselen burç bulma yöntemi, batı astrolojisinde yani bizim astrolojimizde olduğu gibi doğum tarihi ve saatine göre hesaplanmaktadır. 12 adet hayvanın bulunduğu bu takvimde, 2 saatlik süre, bir burca karşılık gelmektedir. Hint astrolojisinde yükselen burçlara, Ay burcu adı verilmektedir.

DAŞA NASIL HESAPLANIR?

Periyotları ve Vimshottari Dasa; Hint astrolojisi, batı astrolojisinden farklı olarak hayatta yaşanacak olayları öngörebilmemizi sağlayan çok özel bir sisteme sahiptir. Hint Astrolojisinde Gezegen Periyotları ve Vimshottari Dasa; Hint astrolojisi, batı astrolojisinden farklı olarak hayatta yaşanacak olayları öngörebilmemizi sağlayan çok özel bir sisteme sahiptir. Bu sisteme Dasa sistemi adı verilir. Birden fazla Dasa sistemi olmakla birlikte en sık kullanılanı Vimshottari Dasa sistemidir. Bu sisteme göre hayat belirli gezegenlerin periyotlarına ayrılır. Örneğin Jupiter periyodu , Saturn periyodu, Ketu periyodu gibi… Bu gezegenlerin doğum haritasındaki yerleşimlerine ve görünümlerine göre de gelecek tahmininde bulunulur.Bu gezegen periyotlarının bir de alt periyotları vardır.Bu alt periyotlara ise Bhukti adı verilir. Örneğin yaşanan gezegen periyodu Jupiter-Saturn periyodu gibi..Daha detaya inecek olursak Vedic astroloji sistemi gün bazında hayatı periyotlara böler ve hangi zaman diliminin nasıl geçeceği bu şekilde belirlenir. Her insan doğduğu zamana göre farklı bir gezegen periyodu içinde doğar. Doğum anında Ay’ın yerleştiği takımyıldıza göre bu periyotlar sürekli olarak değişir.Örneğin bir kişi Venüs periyodunda hayata gelmişken aynı gün içinde doğmuş başka bir kişi Ketu periyodunda doğmuş olabilir.Gezegenlerin haritadaki yerleşimleri çok benzer de olsa Ketu’nun ve Venüs’ün yerleştiği, sahipliğini yaptığı evler farklı olabileceğinden aynı gün içinde doğmuş bu iki kişi bambaşka hayatlar ve olaylar yaşayacaktır.İnsanların birbirinden farklı hayatlar sürmesinin diğer nedenleri de Hint Astrolojisi’nde bulunan bölüşümlü alt haritalardır.Çok kısa zaman aralıklarında değişen bu haritalar farklı hayatlar yaşamamıza neden olurlar.Bu nedenle doğum saatinin kesinleştirilmesi yapılacak bir analizin doğruluğu açısından çok önemlidir. Hint Astrolojisi’nde hayat 120 yıl kabul edilmiştir.Tüm gezegen periyotlarının toplamı bu yüzden 120 yıl eder.Gezegen periyotları herkes için farklı olabilse de belirli bir sırası vardır.Sırasıyla Ketu, Venüs, Güneş, Ay, Mars, Rahu, Jupiter, Saturn ve Merkür periyotlarıdır.

Ketu Periyodu :7 Yıl + Venüs Periyodu : 20 Yıl + Güneş Periyodu : 6 Yıl + Ay Periyodu : 10 Yıl + Mars Periyodu : 7 Yıl + Rahu Periyodu : 18 Yıl + Jupiter Periyodu : 16 Yıl + Saturn Periyodu : 19 Yıl + Merkür Periyodu : 17 Yıl +

Her gezegen periyodu içinde herkes farklı şeyler yaşar. Gezegenlerin genel olarak verdikleri etkiler de vardır. Örneğin Venüs döneminde lüks konfor gibi maddi imkanlar artabilecekken Ketu döneminde kişi içe kapanır ve mistik yeteneklerini keşfedebilir. Güneş dönemi kariyer açısından büyük olumluluk taşırken Jupiter dönemi çocuklar açısından iyi olabilir. Tüm bu yazılanlar doğum horoskopundaki yerleşimlere bağlıdır. Örneğin haritasında Venüs ‘ü zarar görmüş bir kişi bu dönemde sağlık açısından Diyabet gibi bir hastalığa da yakalanabilir, mars döneminde başına irili ufaklı kazalar gelebilir. Tüm bunları önceden belirleyebilmek için doğum horoskopu ve navamsha haritası, mümkünse bölüşümlü alt haritalar titizlikle incelenmelidir. Dasa sisteminin hayatta beklenmedik olayları gösterebileceği bir örnek vermek istiyorum. Bir kişi düşünün ki; maddi anlamda çok büyük başarılar elde etmiş büyük bir şirketin sahibi. Gün geliyor ve elindeki her şey bir daha geri gelmemek üzere yok oluyor, iflas bayrağını çekiyor. Bu tür durumlar ancak astroloji sayesinde çözülebilir. Önümüzdeki yıllarda kariyerimizi, paramızı, genel hayat mutluluğumuzu oldukça bozacak yerleşimler olduğunu fark edersek Gezegen Periyotları sistemi ile bunu önceden öğrenebiliriz. Peki bu bize ne kazandırır? İflas etmek var, iflas etmek var diyebiliriz. Elimizdeki paranın çoğunluğu kaybetmek ile bir de bunun üzerine borçlanmanın farkıdır bu. 

HİNT ASTROLOJİSİ VE AY BURCU

Hint astrolojisine Ay’ın çok önemi olduğundan bahsetmiştik. Buna göre Ay’ın hareketleri, sizin kişilik ve karakterinizin özelliklerini belirlemektedir. Bu özellikler, Hint astrolojisi ay burcu hesaplama yöntemi ile belirlenmektedir. Ay burcu hesaplanırken, doğum tarihiniz gün, ay ve yıl olarak hesaplanır. Buna ek olarak nerede doğduğunuz, doğum saatiniz ve doğduğunuz tarihte yaz saati uygulaması olup olmadığı gibi detaylara önem verilir. Bunun sonucunda hangi yükselen burca sahip olduğunuz ve yıldızınız belirlenmektedir. Her burca karşılık gelen 3 adet takımyıldızı vardır ve bu yıldızlar, karakterlerinizi ve geleceğinizi belirlemekte etkilidir. Gelecekte ne gibi sorunlarla karışılacağınızdan ve hangi hastalıklarla uğraşacağınızdan bile haber vermekle ünlü bir astrolojidir.

Bu bilgiler ışığında önümüzdeki yıl için, 2016 Hint astrolojisi yorumları yapılmıştır. Buna göre, yılın başlarında akrep ve Başak burçlarında yaşanan sıkıntılı durumlar, tüm Türkiye’yi etkisi altına alacaktır. Bu yıl içerisinde özellikle Balık, Oğlak ve Başak burçları, sinirlerini kontrol etmeli ve hareketlerini kontrol altına almalılar. Çünkü öfke nöbetleri geçirmesi söz konusu. Bunun haricinde tüm burçları, yıl genelinde güzel olaylar ve aşklar bekliyor olacak. Ancak her burcun öfke, sinir, üzüntü ve sıkıntı gibi durumlarla karşılaşma olasılığı olduğu için, bu durumlara dikkat etmesi gerekecek. Tüm burçların, yaşadıkları aşk ve kariyer başarılarındaki mutluluklarının tadını çıkarmaları ve fazla eleştirel yaklaşımda bulunmamaları gerekecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize Ulaşın

Reklam: info@nerodijital.com

Basın: info@sosyetiq.com